ABOUT
高新区中和片区洗瓦堰景观提升工程1:500地形图第三方质检 中选结果公示
来源:成都市勘察测绘研究院 2023-11-01 33

       我院于2023年10月30日对“高新区中和片区洗瓦堰景观提升工程1:500地形图第三方质检”进行评审,评审结果公示如下:

序号

中选供方

1

四川地信测绘计量检测有限公司

                                             成都市勘察测绘研究院

                                          2023年11月1日